eu-zajedno-do-fondova-300x219

Učenje od najboljih mentora

Iskoristili smo posjet konferenciji MIPRO za edukaciju i slušanje poučnih i zanimljivih predavanja. U nastavku prenosimo par slajdova s prezentacija a programe konferencija i buduće najave, našeg partnera udruge MIPRO na projektu Učimo kroz igru, možete vidjeti na poveznici http://www.mipro.hr/Home/tabid/36/language/hr-HR/Default.aspx

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Igra znanja.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr