eu-zajedno-do-fondova-300x219

Radionica Inovativnost i kreativnost – teorija i primjena u STEM aplikacijama – dan za patente i smijeh

Danas smo bili na zanimljivoj radionici i puno naučili o patentima i ostalim oblicima zaštite intelektualnog vlasništva. Teme su bile sljedeće:

Uvod u zaštitu intelektualnog vlasništva – Vlatko

Primjeri patentnih prijava  – Vlatko

Praktične vježbe „Ispunjavanje dijelova patentne prijave“ – Vlatko

Inovacije u STEM aplikacijama – put prema komercijalizaciji  – Vlatko i Nikola

Evaluacija radionica, zaključci, kviz za provjeru stečenog znanja 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Igra znanja.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr