eu-zajedno-do-fondova-300x219

Potrošni materijal je spreman!

U sklopu projekta „Učimo kroz igru“, a za potrebe prve u nizu trodnevnih radionica u organizaciji udruge Igra znanja, pod nazivom „Promicanje nediskriminacije“, izrađeni su potrošni i radni materijali u obliku blokova, olovaka i USB stickova sa sadržajima radionice.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Igra znanja.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr