eu-zajedno-do-fondova-300x219

Otvorene su prijave za MIPRO 2024

Imate priliku prijaviti znanstvene i stručne radove na 47. Međunarodnom ICT skupu MIPRO 2024 koji će se održati od 20. do 24. svibnja 2024. uz tehničko kosponzorstvo IEEE-a.

Na raspolaganju Vam je 18 savjetovanja (http://www.mipro.hr/CallForPapers/tabid/176/language/en-US/Default.aspx).  

Rok za prijavu sažetaka radova je 22. prosinca 2023. godine a prihvaćeni radovi bit će objavljeni u zborniku radova s ISSN brojem.

Više na poveznici

http://www.mipro.hr/Default.aspx?TabId=36&language=hr-HR&newsid=cc5deaf1-5023-4b3d-ac94-9b29556b4fb2

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Igra znanja.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr