eu-zajedno-do-fondova-300x219

Nova platforma ZNS+, nova valuta Euro

Za Euro smo znali praktično sve, za novu platformu ZNS+ smo znali da će se dogoditi, ali ne i kada. Sada svi znamo što i kada se (nije) dogodilo, pa je komentar suvišan. Dovoljno je reći da je prošlo 6 mjeseci, neke su udruge jedva preživjele … 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Igra znanja.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr