eu-zajedno-do-fondova-300x219

Malo drukčija radionica – 20 ljudi, dvije lokacije, dvije tiskane brošure, 5 predavača, jedan maraton …..  

Radionica “Prilagodba digitalnih igara, digitalnih kvizova i web portala za djecu i mlade“ održana je na dvije lokacije, 30.rujna 2022. godine na Grafičkom fakultetu u Zagrebu, a 01. i 02. listopada 2022. na staroj lokaciji, u prostorijama HZTK u Dalmatinskoj ulici 12 u Zagrebu. Istovremeno, u Zagrebu su se održavali Zagrebački maraton i dvije biciklističke utrke, tako da je bilo prilično zahtjevno sinkronizirati dolaske i odlaske polaznika i cateringa, jer su neke prometnice bile blokirane.

Kao i prethodne dvije, radionica je održana u organizaciji udruge Igra znanja, u sklopu projekta „Učimo kroz igru“. Svih 5 predavača bili su sa Grafičkog fakulteta (partner na projektu), Marko Maričević, Jesenka Pibernik, Ana Agić, Vea Turkalj i Lidija Mandić.

Tema radionice koja je 30.rujna održana na Grafičkom fakultetu u Zagrebu, bila je „Primjena 3D tiska u obrazovanju“ sa praktičnim primjerima izrade 3D uzoraka, što je više od 20 polaznika,  članova udruga Igra znanja, A3, HZTK i MIPRO, jako dobro prihvatilo.

01. i 02. listopada teme su bile „Prilagodba digitalnih igara“ i „Prilagodba elemenata digitalnih medija“. Radionice su bile u pravom smislu interaktivne, jer su u radu korištene za tu priliku posebno izrađene brošure, koje su pokazale koliko crtanje, lijepljenje i slične aktivnosti mogu biti kreativne i korisne.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Igra znanja.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr