eu-zajedno-do-fondova-300x219

Igra je gotova!

Početak je prosinca 2022. i video igra Earth Rising je gotova. Finalne probe i priprema za instalacije na Feritu i Algebri su u tijeku. Polako se priprema i opsežna brošura o samoj igri sa detaljnim uputama. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Igra znanja.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr