eu-zajedno-do-fondova-300x219

Earth Rising instalirana na Algebri

Sve ide po planu, igra Earth Rising instalirana je polovicom listopada 2022. na PC računala i Oculus Quest II na Algebri u Zagrebu, u prostoru stalnog postava. Prvi dojmovi studenata jako su dobri, posebno ih je fascinirala 3D varijanta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Igra znanja.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr