eu-zajedno-do-fondova-300x219

Brošure su gotove, kvizovi mogu početi

17.04.2023. završene su sve četiri brošure sa pitanjima za kvizove. Naslovi brošura su “Fizika”, “Svemir”, “Video igre” i “Sateliti”. Svaka od njih namijenjena je jednom od 4 kviza, pa su zbog ravnopravnosti rađene na isti način. Prvo su tiskana pitanja, zatim nekoliko stranica o igri EARTH RISING, a na kraju odgovori, ali naopačke. 

Svi učesnici mogli su zadržati svoj primjerak.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Igra znanja.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr