eu-zajedno-do-fondova-300x219

Brošura računalna igra EARTH RISING

Završeno je 1000 komada brošure Računalna igra EARTH RISING. U brošuri je detaljno opisana sama igra i njezin cilj. Osim toga, sadrži i detaljne upute za korištenje. 

Potpuno je besplatna, a prvenstveno je namjenjena kao dodatak instaliranim igrama EARTH RISING na lokacijama trajnih postava u Osijeku i Zagrebu.

Naravno, bit će potpuno besplatno dostupna i na svim drugim mjestima gdje će biti predstavljena sama igra, prvenstveno na MIPRO-u.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Igra znanja.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr