eu-zajedno-do-fondova-300x219

Brošura Računalna igra EARTH RISING dostavljena je na ALGEBRU

Brošura Računalna igra EARTH RISING dostavljena je na lokaciju stalnog postava u Zagrebu. Isto kao i u Osijeku, distribuirana je tako da svima bude dostupna.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Igra znanja.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr